Hoofdluis

terug

  


Beste ouders,

• Kijk uw kind(eren) regelmatig na op luizen en neten. Hoe sneller gesignaleerd, hoe kleiner het leed. Neten zijn, in tegenstelling tot roos, niet gemakkelijk van het haar los te maken. Wanneer je ze van dichtbij bekijkt hebben ze een ovale of druppelachtige vorm.


neten

• Informeer de school zo snel mogelijk wanneer uw kind luizen heeft. Ook wanneer het is gebeurd in de vakantie!!! Meteen de eerste schooldag melden aan de leerkracht.
• In het geval dat een kind luizen heeft gehad en behandeld is met lotion etc.; zorg er voor dat uiteindelijk alle neten (dus ook de zogenaamde ‘oude neten’) uit het haar verdwenen zijn. Er bestaat namelijk altijd een kans dat een enkele neet de behandeling overleeft en, eenmaal luis geworden, weer vrolijk aan de leg gaat! De enige garantie voor een luizenvrij kind is consequent kammen (dus elke dag!) en alle neten verwijderen (desnoods met de hand eruit halen).
• De behandeling met de lotion moet na een week herhaald worden, ook al vindt u geen neten meer.
• Ook wanneer er geen luizen/neten bij de andere gezinsleden zijn gevonden is het toch verstandig om hen de eerste lotionbehandeling te geven.
• Wanneer bij een controle op school rondlopende luizen worden aangetroffen wordt er met de ouders contact opgenomen en moet het kind zo snel mogelijk behandeld worden.

Luizenzakken: De luizenzakken worden na een melding van hoofdluizen geplaatst in de klas. Nu is het voor de kleuters en de onderbouw best wel even lastig om deze luizenzakken te gebruiken. Dus ouders: help uw kind hiermee. Het is belangrijk dat de luizenzak dichtgetrokken wordt. Als iedereen zijn/haar eigen of andermans kind even hiermee helpt, dan valt het reuze mee. Deze luizenzakken zijn speciaal door school aangeschaft. Probeer hier netjes mee om te gaan. Als er bij de controle door de luizenmoeders geen luizen of neten meer gevonden worden, worden deze luizenzakken opgehaald door één van ons.

Het blijft ons verbazen dat er toch nog een heleboel ouders met schaamte rondlopen als hun kind luizen/neten heeft. Men hoeft zich hiervoor niet te schamen. Je kunt er niets aan doen!!! Het enige wat men kan/moet doen, is zorgen voor een goede oplossing. De juiste manier van behandelen en alert zijn. Tevens een beetje meedenken: denk aan met wie uw kind heeft gespeeld, sportclubjes, logeerpartijtjes enz., zorg dat iedere betrokkene op de hoogte wordt gesteld. Zodat deze ook maatregelen kan nemen.
Denk er ook aan dat u de leerkracht van uw andere kind(eren) informeert, dan kan de leerkracht zorgen voor een extra controle in haar/zijn klas via de luizenmoeders.
Nogmaals, u en uw kind hoeven zich niet te schamen!!!

Wij krijgen geregeld de vraag hoe het nu kan dat er zo veel luizen zijn en of de luizenbrigade haar werk wel goed doet. Een deel van het probleem is dat luizen al jaren lang bestaan. Daarnaast werd er een aantal jaren geleden op school nog niet op luizen gecontroleerd. Er waren natuurlijk wel luizen (die zijn er altijd geweest), maar er werd geen melding van gemaakt. Deels uit onterechte schaamte, deels omdat er nog geen luizenbrigade bestond. Sinds de oprichting hiervan op onze school is er een steeds beter systeem gekomen om kinderen te controleren en luizen te constateren. We werken met ca. 60 vrijwilligers (en kunnen nog altijd mensen gebruiken!!!!) die met grote regelmaat controleren. Vandaar dat het aantal gevallen nu veel groter lijkt dan “vroeger’’.

Het allerbelangrijkste bij het bestrijden van hoofdluis is: KAMMEN!
Elke dag, meerdere keren kammen met de luizenkam, en de luizen en/of neten eruit halen. Bij meisjes is het een langdurende sessie, elke keer met lang haar, maar denk dan maar aan een bezoekje bij de kapper. De neten moeten eruit, dan pas kan je ophouden met kammen. Als de luizenmoeders nog neten vinden, ook al zijn ze oud, dan gaan de luizenzakken nog niet weg en geven we geen groen licht.

Er wordt ook vaak gezegd dat het ligt aan de school dat er zoveel groepen met luizen zijn. Dit is onterecht! We hebben een groot team van luizenmoeders, allemaal vrijwilligers die met enthousiasme elke keer weer controleren. Als zij “pech” hebben met een groep, wordt deze na twee weken weer gecontroleerd en dit blijft doorgaan totdat er geen luizen/neten meer worden aangetroffen.

De school heeft een officieel luizenprotocol, (klik hier) Dit is sinds dit jaar nieuw en zal worden nagestreefd. Dit houdt in dat wanneer het luizenprobleem van een kind na 4 weken nog steeds niet is opgelost, de school de GGD inschakelt. Deze zal het kind thuis komen bezoeken en de ouders helpen met het bestrijden van de luizen/neten. Mochten ouders dan nog geen gehoor geven om tot actie over te gaan, dan zullen er maatregelen worden genomen. Maar met uw hulp als ouders hopen wij dat het niet nodig zal zijn.

Ons werk houdt op bij het constateren; de ouders worden geïnformeerd, van de nodige informatie voorzien om de luizen en neten te bestrijden en moeten dan zelf aan de slag. Wij kunnen slechts adviseren en geregeld een luisterend oor bieden. Wij kunnen de luizen niet bestrijden.

De oplossing ligt bij de ouders!

U kunt meer informatie vinden op de website van de Springschans en mocht u nog vragen hebben, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.