Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans
Basisschool De Springschans

Nieuws:

We willen u als ouder(s)/verzorger(s) verzoeken om via het ouderportaal van Parnassys te controleren of uw emailadres daar juist vermeld staat.
12 t/m 13 november tussentest groep 6
Op vrijdag 16 november is er voor alle leerlingen een techniekdag. Meer info in Springkrant 3

RK Basisschool De Springschans
Eendracht 8
1423 ET  Uithoorn
0297 523397
spring.schans@worldonline.nl
BRIN-nummer: 21OT